Bộ LEGO Light Brick Shadow Casters

540.000 

Trẻ em có thể sáng tạo gấp đôi với Bộ LEGO Light Brick Shadow Casters thú vị này. Đầu tiên bằng cách xây dựng các mô hình thú vị, và thứ hai bằng cách biến chúng thành những con rối bóng bằng cách sử dụng Light Brick Shadow Casters!

Danh mục: